Соціальна інтеграція

Розвиток місцевих громад як практичний інструмент для інтеграції внутрішніх переселенців – комплекс з 2 навчальних семінарів

Часто в роботі з внутрішніми переселенцями, в першу чергу, робиться наголос на безпосередню гуманітарну підтримку, що полягає головним чином в матеріальній допомозі.

На фоні конкретних індивідуальних потреб внутрішніх переселенців та необхідності швидкого реагування часом втрачається з уваги той факт, що, окрім матеріальних втрат та індивідуальної травматизації, страждають також і соціальні відносини, які доводиться заново відбудовувати на новому місці. Принцип розвитку місцевих громад спрямований не стільки на вирішення індивідуальних проблем, скільки на комплексний розгляд обстановки, в якій опиняються внутрішні переселенці. Окрім квартири, будинку, вулиці до неї також відносяться сусіди, інфраструктура, магазини, школи тощо. Громадське життя та спільне проживання з сусідами на новому місці утворює основу для інтеграції людей, які були вимушені залишити своє місце проживання, і тому є центральним елементом принципу розвитку місцевих громад. При цьому використовуються як аналітичні методи (спостереження, інтерв’ю, опитування тощо), так і різноманітні методи, спрямовані на активізацію та (само-)організацію людей.

Комлекс навчальних семінарів складається з двох практичних семінарів (ПС):

  • На першому ПС йтиметься про те, аби на основі рефлексії власної роботи та в процесі вивчення принципу розвитку місцевих громад та специфічних методів, що відносяться до нього, ознайомитись з альтернативними можливостями роботи та розробити конкретний власний проект для відповідної описаної учасниками проблемної ситуації.
  • На другому ПС відбудеться аналіз первинних результатів та вражень учасників від розроблених в ході першого ПС підходів до вирішення проблем, після чого відбудеться подальша розробка проектів. В той же час, в ході другого ПС в рамках нетворкінг-зустрічі буде представлена можливість обміну досвідом з партнерами з Грузії та Вірменії, що мають багаторічний досвід роботи з біженцями та внутрішніми переселенцями.

Цільова група:

  • Комплекс семінарів призначений для волонтерів та співробітників організацій, діяльність яких, в першу чергу, спрямована на покращення соціальних відносин внутрішніх переселенців та їхню інтеграцію у нове середовище проживання, і які бажають ініціювати конкретні проекти, що служать цій задачі. При цьому неважливо, чи проходить робота організацій у наметових таборах та місцях компактного проживання переселенців, чи в “нормальних” житлових кварталах (тобто внутрішні переселенці проживають в окремих квартирах).
  • Методично даний семінар спрямований, в першу чергу, на практичну діяльність учасників. Методичні знання надаються, перш за все, на практиці, меншою мірою – шляхом вивчення теорії. Обмін досвідом та знаннями грає не менш важливу роль, ніж рефлексія власного та чужого досвіду та критичний аналіз власної роботи.

Експерт:

Ян Цихлінскі, соціолог та соціальний працівник. Працює в Бернській вищій спеціальній школі на факультеті соціальної роботи. Основні галузі діяльності: соціальне містобудівництво/розвиток місцевих громад, співробітництво з метою розвитку, соціальний нетворкінг, партиціпація та соціальна фотографія. Раніше працював керівником проектів та консультантом-спеціалістом в різних проектах з розвитку місцевих громад, перш за все у Східній Німечччині та при ліквідації наслідків цунамі на Шри-Ланці. Більше двох років займається питаннями життєвих умов біженців та внутрішніх переселенців на Південному Кавказі.