ПРОЕКТ

Подолаємо наслідки війни разом
Врегулювання поствоєнних конфліктів через підтримку громадянського суспільства
Затяжний конфлікт у східній Україні є серйозним випробуванням для українського суспільства. Поряд з безпосередніми воєнними подіями, звістками про загиблих і поранених, про тортури і вигнанців, дедалі очевиднішими стають тривалі наслідки цієї війни.

Що ми робимо:

Ми надаємо підтримку українському громадянському суспільству, зокрема, у подоланні суспільних конфліктів, які виникають унаслідок воєнних дій на сході України у шести сферах діяльності/напрямках:

• Робота із травмами, зумовленими військовим конфліктом

• Стратегії боротьби з домашнім насильством, зумовленим наслідками війни

• Робота з досягнення діалогу й мирного врегулювання конфліктів за допомогою форум-театру

• Подолання дискримінації, зумовленої конфліктами

• Інтеграція внутрішніх переселенців і біженців

• Соціальне підприємство з метою постконфліктної реабілітації

Чому ми це робимо:

Значна частина населення України, що має пряме чи опосередковане відношення до військових дій, зіткнулася з травматизацією. В усіх прошарках суспільства спостерігається зростання домашнього насильства на ґрунті воєнних дій в країні. Між внутрішніми переселенцями та місцевим населенням виникають соціальні конфлікти. Люди, які повернулися із зони воєнних дій, повинні реінтегруватися в суспільство. Безпосередня причетність до війни широких верств населення України породжує нові соціальні конфлікти. Передусім це стосується внутрішніх переселенців, а також учасників бойових дій та їх сімей, яким досить часто доводиться зіштовхуватися з дискримінацією. Наслідки військового конфлікту в східній Україні приховують у собі різнобічний потенціал для виникнення нових конфліктів.

Для кого ми це робимо:

Громадянське суспільство в Україні є нині центральною соціальною силою, яка намагається ефективно вирішувати ці численні проблеми і конфлікти. Неурядові організації, ініціативні групи та активісти надають необхідну невідкладну допомогу людям, які постраждали від війни і насильства. Наслідком дворічного перманентного навантаження на громадянське суспільство є подальше збільшення ризику емоційного вигорання і значного зменшення обсягу волонтерської допомоги. Згадані проблеми, найактуальніші зараз для України, мають місце і в інших теперішніх або колишніх конфліктних регіонах в Східній Європі. Таким чином, громадським організаціям на Північному і Південному Кавказі (наприклад у Грузії і Вірменії, країнах де знаходяться наші партнери) відомі проблеми і соціальні конфлікти, що виникають через недостатню інтеграцію внутрішніх переселенців і біженців, а також проблема домашнього насильства, зумовлена воєнним конфліктом в країні. Ці країни, як, втім, і Україна, вже розробили свої власні ефективні стратегії вирішення проблем і мають у своєму розпорядженні відповідний специфічний досвід і знання щодо подальшого подолання конфлікту.
Цілі проекту

Підтримка й створення мережі співробітництва

Проект «Подолаємо наслідки війни разом» – наша ініціатива у сприянні, насамперед, українському громадянському суспільству в урегулюванні соціальних конфліктів, зумовлених воєнними діями у Східній Україні, і забезпеченні методичної професіоналізації активістів суспільства на основі знань і досвіду інших теперішніх або колишніх конфліктних регіонів Східної Європи в урегулюванні конфліктів і роботі на ниві досягнення діалогу.

Обмін і передача досвіду

Професійний обмін і передача досвіду у взаємозв'язку громадянських спільнот між Вірменією, Грузією та російським Північним Кавказом здатні надати підтримку, в даному випадку, у вирішенні локальних післявоєнних конфліктів, у роботі в області миробудування, а також створити структуру взаємозв'язку і мережу співпраці між цими країнами.

Організована таким чином мережа громадських активістів з конфліктних і постконфліктих регіонів Східної Європи, які працюють в сфері врегулювання конфліктів і миробудуванні, робить можливим спільний і більш досконалий пошук рішень, і в довгостроковій перспективі сприяє мирному процесу в усьому регіоні.

Основні принципи проекту
Складові проекту:

  • Обмін досвідом та знаннями між країнами й фахівцями різних напрямків у врегулюванні конфліктів і роботі на ниві досягнення й захисту миру.
  • Навчання й підвищення кваліфікації активістів українського суспільства у врегулюванні конфліктів і роботі на ниві досягнення діалогу.
  • Негайне застосування нових знань і методів у практику.
  • Створення й перспективне впровадження структури взаємодії неурядових організацій для вирішення регіональних конфліктів і досягнення миру в Східній Європі.
Партнери проекту

Проект «Подолаємо наслідки війни разом» реалізується з серпня 2016 р. до жовтня 2018 р. громадською організацією «Німецько-Російський Обмін» (DRA e.V.) разом з українською організацією «Країна вільних людей», офіси якої знаходяться у Краматорську й Львові. Також до проекту залучені наступні партнерські організації: «Наше майбутнє» із Запоріжжя (Україна), «Карітас Вірменяі» з Гюмрі (Вірменія), фонд «Сухумі» з Кутаїсі (Грузія), Фонд Східної Європи з Києва (Україна), а також ChildFund з Німеччини.

За певними тематичними напрямками ми співпрацюємо також з «Zentrum Uberleben» (центр «Вижити», раніше: Центр надання терапевтичної допомоги жертвам катувань, Німеччина) і «Perspektivwechsel Plus» у Берліні, а також з Берлінським інститутом щодо трансформації конфліктів і роботи в області досягнення діалогу «re-flow».

Даний проект продовжує ініціативу організації «Німецько-російський обмін» щодо роботи у галузі досягнення й захисту миру й врегулювання післявоєнних конфліктів, що розпочата в Україні в 2014 р., а також розвиває й удосконалює її спільно зі своєю мультинаціональною мережею партнерських організацій.

Проект фінансується Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини.