У Черкасах проходить навчальний курс для підлітків по формування антидискримінаційного свідомості з метою подолання наслідків війни

В Києві почався один з серії тренінгів “Від реабілітації до освіти і практики протидії критичному зростанню домашнього насильства, як наслідку збройного конфлікту на Сході України”
4. квітня 2017
Я тебе чую: в Запоріжжі допомагають почути один одного за допомогою Форум театру
24. квітня 2017
Показати всі

Що таке постконфліктна дискримінація? Чи є вона в українському суспільстві? Як проявляється? Як можна розвивати критичне і антидискримінаційну  свідомість? Відповіді на ці та інші питання учасники навчального курсу «Формування антидискримінаційної свідомості у підлітків через проведення тренінгів по антідіскрімінаціі» будуть шукати і досліджувати протягом семи тренінгів.

У Черкасах стартував проект з однойменною назвою в рамках якого 4 березня 207 відбувся перший тренінг на заявлену тему. Навчальний курс розроблений і реалізується для 6 підлітків у віці від 3 -8 років, які є представниками різних навчальних закладів міста. Учасниками курсу є, як представники місцевої громади, так і школярі, які мають статус тимчасово переміщених осіб.

Субгрантовий проект «Формування антидискримінаційної свідомості у підлітків через проведення тренінгів по антідіскрімінаціі» є ініціативою, яка втілюється в життя в рамках тривалого міжнародного проекту «Подолаємо наслідки війни разом».

Метою субгрантового проекту є зміна шаблонного мислення у молодих людей, яке часто буває нав’язаним «дорослим» суспільством, зокрема до переселенців і людям з міграційним досвідом, а також розвиток у учасників критичного, і антидискримінаційного мислення. Проект став необхідною реакцією на конфлікти, які пов’язані з дискримінацією, викликаної військовим конфліктом на Сході України. Активності проекту в Черкасах включають в себе проведення семи одноденних тренінгів. Організатори на місцях – громадська організація «Центр соціальних ініціатив і партнерства». Ось як про проект та результати перших заходів каже Вікторія Макарова – ідейний натхненник, організатор і тренер проекту: «Зі слів деяких учасників, прояви дискримінації в суспільстві до участі в тренінговому курсі здавалися їм дуже далекими і малозначними. І тільки в процесі навчання багато хто побачив її масштабність, що нею, насправді, пронизані дуже багато сфер життя ».

Навчання відбувається в інтерактивному форматі, де передача і отримання теоретичних знань чергуються з практичною роботою, і командною взаємодією серед учасників. Методи використовуються досить різноманітні: від інформаційних бесід, рольових ігор та інтерактивних вправ, до спеціальних прийомів для розвитку критичного мислення. А також, в процесі роботи, окрема увага приділяється рефлексії – вмінню аналізувати свої почуття, переживання, відчуття і поведінку.

Зараз навчання триває. Відбулися п’ять з семи запланованих тренінгів. На даний момент з упевненістю можна сказати, що тренінги є важливою сходинкою для учасників в їх особистісному зростанні, отриманні знань, якими хочеться поділитися в «своєму колі», розумінні того, що для зниження рівня дискримінації в суспільстві, потрібно почати з себе і поваги прав , і свобод інших людей.

Что такое постконфликтная дискриминация? Есть ли она в украинском обществе? Как проявляется? Как можно развивать критическое и антидискриминационное сознание? Ответы на эти и другие вопросы участники учебного курса «Формирование антидискриминационного сознания у подростков через проведение тренингов по антидискриминации» будут искать и исследовать на протяжении семи тренингов.

В Черкассах стартовал проект с одноименным названием в рамках которого 4 марта 207 состоялся первый тренинг на заявленную тему. Учебный курс разработан и реализовывается для 6 подростков в возрасте от 3 -8 лет, которые являются представителями разных учебных заведений города.  Участниками курса являются, как представители местной общины, так и ребята, имеющие статус временно перемещённых лиц.

Субгрантовый проект «Формирование антидискриминационного сознания у подростков через проведение тренингов по антидискриминации» является инициативой, которая воплощается в жизнь в рамках длительного международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе».

Целью субгрантового проекта является изменение шаблонного мышления у молодых людей, которое часто бывает навязанным «взрослым» обществом, в частности к переселенцами и людям с миграционным опытом, а также развитие у участников критического, и антидискриминационного мышления.  Проект стал необходимой реакцией на конфликты, которые связанные с дискриминацией, вызванной военным конфликтом на Востоке Украины. Активности проекта в Черкассах включают в себя проведение семи однодневных тренингов. Организаторы на местах –  общественная  организация «Центр социальных инициатив и партнерства». Вот как о проекте и результатах первых мероприятий говорит Виктория Макарова – идейный вдохновитель, организатор и тренер проекта: «Со слов некоторых участников, проявления дискриминации в обществе до участия в тренинговом курсе казались им очень далёкими и малозначительными. И только в процессе обучения многие увидели её масштабность, что нею, на самом деле, пронизаны очень многие сферы жизни».

Обучение происходит в интерактивном формате, где передача и получение теоретических знаний чередуются с практической работой, и командным взаимодействием среди участников. Методы используются достаточно разнообразные: от информационных бесед, ролевых игр и интерактивных упражнений, до специальных приёмов для развития критического мышления. А также,  в процессе работы,  отдельное внимание уделяется рефлексии – умению анализировать свои чувства, переживания, ощущения и поведение.

Сейчас обучение продолжается. Состоялись пять из семи запланированных тренингов. На данный момент с уверенностью можно сказать, что тренинги являются важной ступенью для участников в их личностном росте, получении знаний, которыми хочется поделиться в «своём кругу», понимании    того, что для снижение уровня дискриминации в обществе, нужно начать с себя и уважения прав, и свобод других людей.